Адвокат із трудових спорів

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Адвокат із трудових спорів

      Трудові спори виникають унаслідок розбіжностей між працівником і роботодавцем, особливо коли в ролі останнього державний орган. Трудове законодавство має свої специфічні особливості, серед яких скорочені процесуальні строки для звернення до суду за захистом порушеного права. За таких обставин робота адвоката із трудових спорів вимагає високої оперативності. Крім цього, майже завжди виникають певні складнощі під час отримання доказів та їх використання в судовому процесі. 

      Адвокати із трудових спорів можуть захищати як права роботодавців, так і працівників, інтереси яких можуть бути порушені при звільненні чи прийомі на роботу.

Детальніше про послугу

      Розповсюдженими є випадки, коли працівники не можуть вплинути на ситуацію через загрозу звільнення. Однак, водночас існує велика кількість випадків, коли постраждалим є саме роботодавець (псування майна, розголошення комерційної таємниці, підрив виробництва та інші).
      Існує значна кількість процедур для роботодавця, які дають останньому можливість врегулювати спір чи то в судовому, чи позасудовому порядку, не доводячи спір до суду (медіація, досудове врегулювання). Для цього, дуже важливо роботодавцю знати права та обов’язки як працівника, так і свої, а також  гарно орієнтуватися в судовій практиці, оскільки вона, як правило, складається не на користь  останнього. 

Найрозповсюдженіші конфлікти

 • Трудові спори, пов’язані з безпідставним звільненням та поновленням на роботі;
 • Позови про відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю працівника через недотримання роботодавцем необхідних норм;
 • Спори щодо розголошення комерційної таємниці;
 • Спори про відшкодування шкоди підприємством за шкоду заподіяну працівником та інші.

Чим наше бюро буде корисним для Клієнта

  1. Поновимо на робочому місці та стягнемо втрачений заробіток за час вимушеного прогулу;
  2. Вирішимо трудовий спір як у досудовому порядку, так і в судовому порядку із чітким дотриманням правових процедур;
  3. Проведемо правовой аудит наявної внутрішньої документації у відповідності до вимог діючого законодавства;
  4. Забезпечимо належний захист і представництво інтересів компанії під час проведення перевірки інспекцією праці та іншими уповноваженими контролюючими інституціями;
  5. Стягнемо шкоду (матеріальну, моральну) та інші виплати;
  6. Забезпечимо виконання рішення суду органами виконавчої служби та інші.

Адвокатським бюро надаються такі послуги

  • Консультування з питань трудового законодавства;
  • Складання правових висновків із питань трудового законодавства;
  • Захист інтересів Довірителя під час дисциплінарних проваджень; 
  • Юридичний супровід під час проведенні перевірок на предмет дотримання трудового законодавства;
  • Складання скарг, позовних заяв для адміністративного та судового оскарження;
  • Захист інтересів роботодавця у відносинах із контролюючими інстанціями;
  • Досудове врегулювання трудових спорів, у тому числі пов’язаних зі звільненням працівника, відшкодуванням шкоди, спричиненої роботодавцю з вини працівника та інше;
  • Представництво та захист інтересів Довірителя в суді першої, апеляційної та касаційної інстанції з усіх видів трудових спорів.

Чому саме наше адвокатське бюро

Понад 100 успішно реалізованих проєктів, 90% виграних справ, більш ніж 15-річний практичний досвід

Наші адвокати забезпечують повернення витрат на правову допомогу з опонента

Більшість Довірителів – наші постійні клієнти вже багато років